Onze geur kaarsen voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van etiketten volgens de vereisten van de CLP-verordening. De geurkaarsen bevatten alleen plantaardige geurstoffen (etherische oliën) of hoogwaardige synthetische geurstoffen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde staten. Deze zijn allen toegelaten voor cosmetica toepassingen (mogen in een bepaalde verdunning op de huid gebruikt worden) en hebben een specificatie van de aanwezige stoffen. De gezondheids- en veiligheidsrisico's (het giftig zijn) van deze geurstoffen zijn bekend en opgenomen in een veiligheidsblad (MSDS). Bij bijna alle pure geurstoffen (zowel de plantaardige als de synthetische) staan veel en gelijksoortige gevaren en voorzorgsmaatregelen vermeld. Bij geur kaarsen blijft een deel van de waarschuwingen van de pure geurstof nog van kracht na het verdunnen in de kaarsenwas. Deze waarschuwingen dienen op een veiligheids etiket vermeld te worden. Nog niet alle merken plaatsen de verplichte waarschuwingen op de etiketten van hun geurkaarsen. Dat betekent niet dat ze geen stoffen bevatten waar wel voor gewaarschuwd dient te worden.

Als voorbeeld onze Peppermint Hammam geurkaars. Deze bevat alleen pure natuurlijke pepermuntolie. Deze wordt gewonnen uit pepermuntplanten. Deze planten kan men zonder problemen opeten. De pepermuntolie is in heel kleine hoeveelheden en verdeeld aanwezig in de plant. Als de plantaardige etherische olie echter geconcentreerd in een fles zit, dienen daar de volgende waarschuwingen en maatregelen op te staan:
 

GEVAAR

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: limonene, linalool.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar chemisch afval.

Pepermuntolie is een natuurlijk mengsel van vele stoffen (waarvan menthol het meest aanwezig is) en wordt gebruikt in massage olie, levensmiddelen, tandpasta, douchegels, sauna's, stoombaden, inhalatiezalven, geurkaarsen, etc.
Zoals al verteld dat pepermuntplanten eetbaar zijn omdat de concentratie pure pepermuntolie laag is in de planten, is dit ook het geval bij de genoemde toepassingen. De pure pepermuntolie is verdund in een drager (tandpasta, zeep, drank, zalf, saus, de lucht). Dit geldt ook bij gebruik van de damp van pepermuntolie zoals in stoombaden, inhalatiezalven, parfums, geurkaarsen, etc. De pepermuntolie damp wordt veilig door voldoende verdunning in de lucht. Toch kunnen deze toepassingen voor een kleine groep mensen nog een probleem opleveren, zij zijn of worden door blootstelling aan bepaalde stoffen, allergisch voor deze stoffen. De stoffen waarvan bekend is dat ze allergische reacties kunnen oproepen, heten allergenen. Deze dienen vermeld te worden op etiketten van producten waar deze in aanwezig zijn (boven een bepaalde concentratie).

Net als pepermuntolie zijn veel andere geurstoffen schadelijk voor in het water levende organismen. Ondanks dat de geurstof flink verdund is in een geurkaars (8-10%) en niet snel vrijkomt uit de was, blijkt dit toch nog van kracht te blijven voor geurkaarsen. Waarschijnlijk omdat deze stoffen niet snel afbreken in het milieu. Vandaar dat veel geurkaarsen met nog resten was erin, bij het chemisch afval thuis horen. De zelfde geurstoffen (ook pepermuntolie) worden overigens ook in massage oliën verwerkt in een concentratie van 1 tot 2% zonder deze waarschuwing op het etiket. De mate van verdunning is bepalend voor wat er op het etiket moet staan.

Ook de waarschuwing voor allergenen in de geurolie blijft vaak van kracht bij verdunning in kaarsenwas. De was van geurkaarsen in glas of blik komt niet snel op de huid terecht, maar zou dan wel een allergische reactie kunnen oproepen. De zelfde geurstoffen (ook pepermuntolie) worden overigens ook in massage oliën verwerkt in een concentratie van 1 tot 2% zonder deze waarschuwing op het etiket, terwijl het hier de bedoeling is dat deze op een groot deel van de huid wordt toegepast. De mate van verdunning is bepalend voor wat er op het etiket moet staan, er wordt niet gekeken naar de waarschijnlijkheid van blootstelling.

Een mogelijke irritatie / allergische reactie van de ogen, neus, keel en longslijmvliezen via inademen van allergenen als damp is wel een duidelijker risico bij geurkaarsen tijdens het branden. Om te voorkomen dat men de geurolie damp te geconcentreerd inademt is, het van belang dat deze damp zich goed kan verdunnen in de lucht door de kaars in een ruimte van voldoende grootte te branden of door (extra) te ventileren. Als de ogen, keel of neus gaan irriteren of als men het benauwd krijgt, dient men beter te ventileren, de kaars te doven of de ruimte te verlaten. Omdat de allergenen op de huidige etiketten vermeld worden, kunt u geurkaarsen vermijden met allergenen waarvan u weet dat u daar allergisch voor bent. Ook kunt u hierdoor sneller achterhalen voor welke stoffen u allergisch bent.

geurkaarsen-schadelijk-gezondheidDe afbeelding rechts is het gevaren en voorzorgsmaatregelen etiket van een van onze kaarsen, de Cracklez® houtlont kaars in blik "Peppermint". Een hammam kaars met alleen plantaardige geurstoffen, nml: etherische olie van pepermuntplanten (mentha piperita).

© 2014 - 2024 Cracklez® houten lont geur kaarsen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel